Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Llyfr Crynodebau

Croeso i wefan y gynhadledd

10 - 12 Mehefin 2016

Mae’r gynhadledd wedi dod i ben eleni ond mae gwybodaeth am y digwyddiad ar gael yma i chi ei weld.  Pan fydd gwybodaeth am y gynhadledd nesaf ar gael, mi fydd yn cael ei hysbysebu yma.

Oriel y Gynhadledd

Croeso.
Croeso.
Croeso.
Croeso.
Cofrestru.
Cofrestru.
Cofrestru.
Cofrestru.
Croeso. Prof Enlli Thomas.
Croeso. Prof Enlli Thomas.
Dyma'r Athro Colin Baker yn cyflwyno'r Athro Ofelia García yn y ddarlith Baker nôs Wener.
Dyma'r Athro Colin Baker yn cyflwyno'r Athro Ofelia García yn y ddarlith Baker nôs Wener.
Bilingualism and proud. Prof Ofelia Garcia.
Bilingualism and proud. Prof Ofelia Garcia.
Bilingualism Colindante Prof. Ofelia Garcia.
Bilingualism Colindante Prof. Ofelia Garcia.
Cinio y Gynhadledd.
Cinio y Gynhadledd.
Cinio y Gynhadledd.
Cinio y Gynhadledd.
Gwobrau.
Gwobrau.
Llongyfarchiadau i Thomas Somers am ennill y gystadleuaeth cyflwyno myfyrwyr. Mae'n derbyn ei wobr gan yr Athro Colin Baker.
Llongyfarchiadau i Thomas Somers am ennill y gystadleuaeth cyflwyno myfyrwyr. Mae'n derbyn ei wobr gan yr Athro Colin Baker.
Diolch yn arbennig i Prof Enlli Thomas ac Dr Nia Young am wneud y Cynhadledd yn bosib ac hefy am ei holl waith caled.
Diolch yn arbennig i Prof Enlli Thomas ac Dr Nia Young am wneud y Cynhadledd yn bosib ac hefy am ei holl waith caled.

Noddir y gynhadledd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Site footer