Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Rhaglen y Gynhadledd

Dydd Gwener 10 Mehefin

10am

Croeso a Lluniaeth

11am

Anerchiad Croeso

11.30am

Prif Siaradwr:  Andrew Davies
What happens when they leave school?  Understanding students’ attitudes towards post-compulsory study in minoritized languages.’
Prifysgol Aberystwyth

12pm

CINIO

 

Cyflwyniadau Papur y Digwyddiad Ymchwil Myfyrwyr – Sesiwn 1

1pm

Fatima Berot, Prifysgol Caerlŷr: ‘Code-switching in English departments in Kurdistan universities’

1.20pm

Alex Lovell, Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe:  ‘Model newydd ar gyfer Cymraeg ail iaith?  Astudiaeth ar sut orau y gellir cyflwyno’r Gymraeg fel ail iaith yn llwyddiannus i’r rhai yn yr ardaloedd mwyaf Seisnig yng Nghymru’

1.40pm

Jenifer Ho, Sefydliad Addysg Coleg Prifysgol Llundain:  ‘Translanguaging in online Chinese learning: A methodological approach.’

2.30pm

Cyflwyniadau Poster y Digwyddiad Ymchwil Myfyrwyr

 

Cyflwyniadau Papur y Digwyddiad Ymchwil Myfyrwyr – Sesiwn 2

3.30pm

Grace Kim, Prifysgol California, Berkeley:  ‘Codemeshing in an online discussion forum’

3.50pm

Katya Saville, Sefydliad Addysg Coleg Prifysgol Llundain:  ‘Parents as language planners in England’s emerging bilingual ‘free schools’

4.10pm

Jeanette Toth, Prifysgol Stockholm:  ‘From policy to practice:  A case study of EMI in a Swedish primary school.’

4.30pm

Thomas Somers, Prifysgol Hunanlywodraethol Madrid:  ‘The development of academic language proficiency in the CLIL classroom.’

4.50pm

Cloi

6.00pm

Ofelia GarcíaDarlith Datbyglu Ymchwil, Sgiliau a Gwybodaeth mewn Addysg Bangor

Prif Siaradwr: Yr Athro Ofelia García
Prifysgol Dinas Efrog Newydd

Wedyn Swper efo’r Athro Colin Baker

Neuadd Reichel, Bangor University

Dydd Sadwrn 11 Mehefin

8.30am Cofrestru a Lluniaeth
9am Anerchiad Croeso gan yr Athro Enlli Thomas
Prifysgol Bangor
9.15am

Prof. Jasone CenozPrif Siaradwr:  Yr Athro Jasone Cenoz

Prifysgol Gwlad y Basg

10.15am Lluniaeth
10.30am

Sesiwn Papurau Cyfochrog 1

 

Thema: Dwyieithrwydd ac Agweddau tuag at Iaith

Thema: Dysgu Integredig Cynnwys ac Iaith

Thema: Y Cynnig Gweithredol

10.30am

Mirain Rhys, Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru:
‘Language use and attitudes in a minority language community: The case of Wales’

Maria Juan-Garau, Prifysgol yr Ynysoedd Balearaidd:
‘To what extent to productive skills improve under CLIL provision?’

Beryl Cooledge, Prifysgol Bangor:
Testament yn arddangos pwysigrwydd gwireddu y Cynnig Rhagweithiol.

11am

Nanda Klapwijk, Prifysgol De Affrica:
‘Postgraduate students’ use of strategies in dealing with L2 prescribed reading material.’

Papur wedi ei ganslo

Piotr Romanowski, Prifysgol Warsaw:
‘CLIL-based bilingual education in Poland: English vs other languages used as a medium of instruction.’

Beryl Cooledge, Prifysgol Bangor:
Dysgu am boen heb ddolur.

11.30am

Stuart Dunmore, Prifysgol Caeredin:
An t-Ionnsachadh Óg?  The Gaelic language usage and social profiles of Gaelic-medium educated adults.’

Thomas Somers, Prifysgol Hunanlywodraethol Madrid:
‘Do immigrant minority students succeed in CLIL?  A research overview.’

Gwerfyl Roberts, Ruth Williams, Sharon Pierce, Beryl Cooledge, Prifysgol Bangor:
‘Prif-ffrydio Egwyddor y ‘Cynnig Rhagweithiol’ mewn addysg gofal iechyd.

12pm

Christa Van der Walt, Prifysgol Stellenbosch:
‘Assessing insight in a multilingual, academic environment.’

Alex Riermersma, Prifysgolion Gwyddorau Cymhwysol NHL a Stenden:
‘Trilingual Education in Friesland.’

Claire Duchesne, Prifysgol Ottawa:
‘An educational program that trains university professors in health care and social work to the concept of ‘active offer’ of social and health services to the French-speaking minority in Canada.’

12.30pm

CINIO

1pm SESIWN CYFLWYNIADAU POSTER
2pm

Sesiwn Papurau Cyfochrog 2

 

Thema:  Dwyieithrwydd ac Addysgeg

Thema: Trawsieithu a newid cod

Thema:  Dwyieithrwydd, teulu a ffrindiau

2pm

Roberth Sharples, Prifysgol Leeds:
‘Histories and trajectories, time and space:  bringing life outside into the (bilingual) classroom.’

Fadila Hadjeris, Prifysgol Oum El Bouaghi, Algeria:
‘Investigating the use of English-Arabic codeswitching in EFL classroom oral discourse.’

Laoise Ní Thuairisg, Pádraig Ó Duibhir, Prifysgol Genedlathol Iwerddon, Coleg Sant Padrig:
‘Factors influencing parents and pupils in progression from primary to post-primary immersion education.’

2.30pm

Julia Barnes, Arantza Ozaeta, Matilde Sainz, Prifysgol Mondragon
‘Teaching mathematics in a Basque-medium pre-primary classroom: interaction resources and problem solving techniques.’

Eowyn Crisfield, Crisfield Educational Consulting:
‘Translanguaging teaching: Comparing traditional (bilingual) and super-diverse contexts.’

Eva J. Daussa, Prifysgol Groningen:
‘Minority language families in diaspora: Catalans in New York City.’

3pm

Gabriela Meier, Prifysgol Caerwysg:
‘The multilingual turn: an irreversible shift in how we understand language, learners and learning.’

Joana Duarte, Prifysgol Groningen:
‘A sociocultural approach on the role of translanguaging for learning in subject-matter classrooms.’

Aileen Nic Íomhair, Ysgol Gynradd Ioan Fedyddiwr:
‘Ról na dTuismitheoirí san Oideachas Lán-Ghaeilge/The role of parents in Irish-medium education.’

3.30pm Karine Turner, Prifysgol Ottawa:
‘Teacher’s work in Cardiff: Exploring Welsh-medium education through school ethnography.’
Ruth A. Swanwick, Prifysgol Leeds:
‘Translanguaging in deaf education: Multimodal meaning-making among children and adults.’
Kellie Rolstad, Kara T. McAlister, Prifysgol Maryland:
‘Bilingual homeschooling:  Leaving academic languages at school.’
4pm Lluniaeth
4.30pm Trafodaethau Bord Gron
Trawsieithu yn yr Ystafell Ddosbarth Ddwyieithog (Jessica Clapham a Bryn Jones)
5.30pm Cloi

6.30pm

Swper

Dydd Sul 12 Mehefin

8.30am Lluniaeth
9am Trafodaethau Bord Gron
Dulliau amrywiol ar gyfer gwreiddio dwyieithrwydd mewn addysg gofal iechyd: persbectif Cymru-Canada (Gwerfyl Roberts, Marie Drolet, Sharon Pierce, Jacinthe Savard, Sara Roberts)
NEU
Addysgu ar gyfer a chydag amrywiaeth: Beth mae angen i athrawon ei wybod am iaith a sut y gall (ac y dylai) ymchwilwyr eu cefnogi (Urszula Clark, Eowyn Crisfield, Esther Daborn, Sally Zacharias, Lise Fontaine).
 

Sesiwn Papurau Cyfochrog 3

 

Thema: Defnydd Cymdeithasol Ieithoedd

Thema: Trawsieithu a newid cod

Thema: Adnoddau ar gyfer addysg ddwyieithog

10am

Rhian Hodges, Cynog Prys, Sioned Williams, Prifysgol Bangor:
‘Asesu patrymau ymddygiad a defnydd iaith o fewn cymunedau Cymru: Gwerthusiad strategaeth iaith Llywodraeth Cymru.

Claudine Kirsch, Asunción Bes, Prifysgol Lwcsembwrg:
‘iTEO as a translanguaging and learning space.’

Miriam Lerner, Sefydliad Technoleg Rochester/Sefydliad Technegol Cenedlaethol y Byddar:
‘We think, therefore we sign: An American sign language philosophy resource.’

10.30am

Siôn Aled Owen, Prifysgol Bangor:
Cymraeg tu hwnt i’r ysgol?  Ffactorau sy’n dylanwadu ar ddefnydd cymdeithasol disgyblion ysgol o’r Gymraeg – rhai canfyddiadau cychwynnol.

Emilee Moore, Claudia Vallejo, Prifysgol Leeds a Phrifysgol Hunanlywodraethol Barcelona:
‘Translanguaging as transformation: linking an out-of school reading program and teacher education.’

Marit Bijlsma, Fryske Akademy, Canolfan Ymchwil Mercator ar Amlieithrwydd a Dysgu Ieithoedd:
‘Open education in minority languages.’

11am Lluniaeth

 

Sesiwn Papurau Cyfochrog 4

 

Thema:  Canlyniadau Addysg Ddwyieithog

Thema: Trawsieithu a newid cod

Thema:  Dwyieithrwydd, teulu a ffrindiau

11.30pm

Tamas Petervary, Prifysgol yr Ucheldir a’r Iseldir:
‘Demographic density and education through the medium of minority language.’

Patricia Velasco, Prifysgol Dinas Efrog Newydd:
‘Learning to read in two languages: Translanguaging strategies in kindergarten using lexical homographs and false cognates.’

Siân Lloyd-Williams, Enlli Môn Thomas, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Bangor:
‘Acquisition of complex forms in a minority language: The importance of peers.’

12pm

Hanna Binks, Prifysgol Bangor:
‘Input factors affecting ‘bilingual catch-up’ in minority language contexts: Evidence from teenagers’ acquisition of grammatical structures in Welsh.

Jessica Clapham, Prifysgol Bangor:
‘Code-switching, pedagogy and transformation: Teachers’ perceptions of the dynamics of code-switching and bilingual identity.’

Concha Julián, Swyddfa Addysg Llysgenhadaeth Sbaen a Phrifysgol Huelva:
'Teacher Teamwork in CLIL: A Case Study'.

12.30pm CINIO
  Sesiwn Papurau Cyfochrog 5

 

Thema:  Dwyieithrwydd a ffrydio mewn addysg

Thema:  Saesneg fel Iaith Ychwanegol

Thema:  Canlyniadau Addysg Ddwyieithog

1.30pm

Thomas Somers, María Fernández, Elisa Hidalgo, Ana Llinares, Prifysgol Hunanlywodraethol Madrid:
‘Streaming into low-and high-immersion tracks in bilingual secondary schools in Madrid: students’ perspectives.’

Haya Alomeri, Eirini Sanoudaki, Marco Tamburelli, George Kotzoglou, Prifysgol Bangor a’r Brifysgol Aegeaidd:
‘Diglossia and EFL: The case of Arabic prepositions.’

Athanasia Papastergiou, Prifysgol Bangor:
‘Does the educational programme matter?  A study on the executive functioning of Greek-English bilingual children.’

2pm

Sara Louise Wheeler, Julianne Law, Prifysgol Bangor/Coleg Cymraeg Cenedlaethol/Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru:
‘Developing parallel provision in a minority language with equal status: Welsh medium provision as a case study.

Elizabeth J. Pretorius, Nic Spaul, Prifysgol De Affrica:
‘Exploring the relationship between oral reading fluency and comprehension of EAL learners: Why is this important in a bilingual education system?’

Michelle Aldridge, Lise Fontaine, Prifysgol Caerdydd:      
‘Copy typing in English and Welsh.  The impact of spelling transparency on typing fluency.’

2.30pm Anne-Marie Smith, Nia Young, Prifysgol Bangor:
‘Different languages, different education: Pedagogical reflections on teaching and learning in a bilingual environment.’
Hosam Darwish, Prifysgol Swydd Bedford:
‘Writer-reader communication: Interactional metadiscourse in MA theses in English L1 & L2.’
Christina Schelletter, Prifysgol Swydd Hertford:
‘Does bilingual education affect L1 development?’
3pm Anerchiad Cloi

3.30pm

Diwedd

Site footer